Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) με αφετηρία το έτος 2002, διοργανώνει ανά διετία το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής. Το 2024, το 12ο κατά σειρά συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2024» θα διοργανωθεί από το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην πόλη του Ρεθύμνου, στις 17 έως 19 Οκτωβρίου 2024.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της εργασίας των σύγχρονων Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της ακουστικής, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης έρευνας στο πεδίο αυτό, καθώς και η γνωριμία και προώθηση της συνεργασίας όσων ασχολούνται με την ακουστική και τις εφαρμογές της.

Σημαντικές ημερομηνίες
Ημερομηνίες εκδήλωσης
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024 -
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024